Cover Gallery
Advertisement

Current Issue

Preface
Yuichi Yoshida

Hort. J. (2019) 88: 1-1.
DOI: 10.2503/hortj.88.1

Invited Review
Atsushi Yamasaki, Takehiko Yamamoto, Atsuo Kadota, Kentaro Matsuo, Akitoshi Sawasato, Ryuko Endo, Kaoru Ito, Seiichi Suzuki, Hiromi Kawamura, Mikio Yashiro, Hiroaki Tanaka, Hidekazu Sasaki, Toyoshi Miyanaga, Mitsue Shinoda

Hort. J. (2019) 88: 3-12.
DOI: 10.2503/hortj.UTD-R002

Invited Review
Yasunaga Iwasaki, Wataru Sugeno, Naoko Goto, Yukiko Honnma, Manami Yusa, Hiroaki Yamane, Mizuho Ito, Chisato Goto, Shiori Takayama, Iwao Takano, Masuyuki Takaichi

Hort. J. (2019) 88: 13-20.
DOI: 10.2503/hortj.OKD-SI02

Invited Review
Yuuki Ohta, Ken-ichiro Yasuba

Hort. J. (2019) 88: 21-30.
DOI: 10.2503/hortj.OKD-SI01

Original Articles
Kaori Matsuoka, Naoki Moritsuka, Shinnosuke Kusaba, Kiyoshi Hiraoka

Hort. J. (2019) 88: 31-40.
First published on Jun 13, 2018; DOI: 10.2503/hortj.OKD-167

Original Articles
Sirinan Suktawee, Masahiro Shishido, Shanshan Wang, Takanori Saito, Katsuya Okawa, Hitoshi Ohara, Hataitip Nimitkeatkai, Hiromi Ikeura, Satoru Kondo

Hort. J. (2019) 88: 41-49.
First published on Aug 18, 2018; DOI: 10.2503/hortj.UTD-001

Original Articles
Shota Niwayama, Hirokazu Higuchi

Hort. J. (2019) 88: 50-56.
First published on Oct 26, 2018; DOI: 10.2503/hortj.OKD-169

Original Articles
Takuya Tetsumura, Shuji Ishimura, Takashi Takita, Shogo Funaki, Hiroharu Uchida, Takumi Hidaka, Syo Haranoushiro, Yasuhiro Udatsu, Mitsuhiro Matsuo, Chitose Honsho, Hideaki Asakuma

Hort. J. (2019) 88: 57-66.
First published on Oct 26, 2018; DOI: 10.2503/hortj.UTD-020

Original Articles
Goh Hirai

Hort. J. (2019) 88: 67-75.
First published on Oct 20, 2018; DOI: 10.2503/hortj.OKD-172

Original Articles
Satoshi Matsuo, Kenji Nanya, Shunsuke Imanishi, Ichiro Honda, Eiji Goto

Hort. J. (2019) 88: 76-82.
First published on Oct 20, 2018; DOI: 10.2503/hortj.UTD-005

Original Articles
Yoichi Kawazu, Shunsuke Imanishi, Hirotaka Yamaguchi, Akio Ohyama, Tsukasa Nunome, Koji Miyatake, Hiroyuki Fukuoka

Hort. J. (2019) 88: 83-91.
First published on Nov 3, 2018; DOI: 10.2503/hortj.UTD-022

Original Articles
Edi Santosa, Yoko Mine, Adolf Pieter Lontoh, Nobuo Sugiyama, Maryati Sari, Ani Kurniawati

Hort. J. (2019) 88: 92-99.
First published on Nov 21, 2018; DOI: 10.2503/hortj.UTD-016

Original Articles
Shin-ichi Watanabe, Masanori Matsuo, Hiroaki Kitazawa, Machiko Fukuda, Atsushi Yamasaki, Atsuko Uragami

Hort. J. (2019) 88: 100-105.
First published on Nov 15, 2018; DOI: 10.2503/hortj.OKD-161

Original Articles
Mirai Azuma, Takashi Onozaki, Kazuo Ichimura

Hort. J. (2019) 88: 106-115.
First published on Sep 27, 2018; DOI: 10.2503/hortj.OKD-176

Original Articles
Hayato Morimoto, Takako Narumi-Kawasaki, Takejiro Takamura, Seiichi Fukai

Hort. J. (2019) 88: 116-128.
First published on Oct 20, 2018; DOI: 10.2503/hortj.UTD-007

Sponsors:
  • sample banner
  • sample banner
  • sample banner
  • sample banner

Guide to ads

To Top